4 Temmuz 2009 Cumartesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Genel Bilgi ve Programın Amacı
  Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde
üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan,
projelendiren, uygulayan ve bu konularda strateji geliştiren bir mühendislik disiplinidir. Asya,
Avrupa ve Afrika arasında enerji ilişkilerinde kilit ülke konumda olan ülkemizin bu yarışta
zamanında ve doğru olarak yer alması ve başarı sağlayabilmesi ancak iyi yetişmiş Enerji
Sistemleri Mühendisleri ile mümkün olacaktır.

  Enerji kaynakları konusunda sürekli bir arayış içinde bulunan bilim dünyasına adım atmak
isteyen genç enerji mühendisi adaylarında olması gereken en önemli özellik, sistemli ve
disiplinli bir çalışma alışkanlığına sahip olmalarıdır. Ülkemizin ve dünyanın enerji ve çevre
sorunlarına duyarlı, çözümünde iddialı olmaları, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine
sahip olmaları, yaratıcı ve sorgulayıcı olmaları, matematik ve fizik alanlarına ilgi duymaları
ve akademik yeteneğe sahip olmaları bu mühendislik alanını seçecek olan öğrencilerimizde
aranan diğer önemli niteliklerdir.

Öğretim Süresi ve Okutulan Dersler
  Öğretim süresi 4 yıldır. Birinci ve ikinci sınıflarda Matematik, Fizik, Kimya gibi fen dersleriyle
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojilerine Giriş, iletişim Becerileri ve Akademik gibi genel dersler
okutulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda uzmanlaşmaya yönelik olan Nükleer Enerji,
Dünya Enerji Kaynakları ve Türkiye, Kontrol Mühendisliği gibi dersler okutulmaktadır.

Mezunlara Verilen Unvan ve Çalışma Alanları
  Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında
tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği
mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK), Petrol işleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
(MTA), Bor Enstitüsü, Elektrik işleri Etüd idaresi (EİE), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye
Elektrik iletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Devlet Su İşleri (DSİ),
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO), Türkiye Boru Hatları
Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Türkiye Atom Enerjisi Araştırma
Kurumu (TAEK) sayılabilir. Bunun dışında bir çok özel sektör kuruluşu ülkemizin büyük ölçüde
ihtiyacı olan eneji açığını kapatmak için, biyo-enerji, jeotermal, rüzgar ve hidrolik enerji
santralları konusunda yatırım yapmaktadır.

Etiketler: ,